ورود به پرتال کاربریتسهیل درحمل و نقل دریایی با حمایت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون


تسهیل درحمل و نقل دریایی با حمایت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ضمانت نامه ای برای تعاونی دریایی در استان بوشهر صادر شد.


به گزارش روابط عمومی صندوق، شرکت تعاونی رستم دریای جنوب در نظر دارد تا در زمینه حمل و نقل دریایی فعالیت خود را آغاز نماید و برای دستیابی به این امر نیازمند سرمایه و اخذ تسهیلات از بانک است که صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون پس از درخواست این تعاونی، کارشناسی های فنی را جهت تعیین صلاحیت صورت داد و پس از آن کمیته فنی صندوق با صدور ضمانت نامه ای ۲۰,۴۷۵میلیون ریالی موافقت نمود تا از این طریق گام موثری در توسعه صنایع دریایی برداشته شود.

شرکت تعاونی رستم دریای جنوب که در استان بوشهر واقع شده است، می تواند ظرف مدت۸۲ ماه از این ضمانت نامه اعتباری بهره برداری نماید.

1 | 2017/03/07