ورود به پرتال کاربری

تلفن: +982188842610
شنبه تا چهارشنبه:8 - 17


چشم انداز و مأموریت سامانه‌ رتبه بندی با رویکرد توانمند سازی

چشم انداز و مأموریت سامانه‌ رتبه بندی با رویکرد توانمند سازی
هدف: هدف اصلي صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، به عنوان متولی این سامانه ، رتبه بندی تعاونی ها با رویکرد توانمند سازی است که با ماهیت رتبه بندی، حمایتی و هدایتگری، و با مشارکت کارآفرینان و خبرگان و صاحب نظران در حوزه تعاون می باشد، که بدنبال اولا رتبه بندی تعاونی ها و دوما تعالی آنها می باشد. استفاده از خدمات این سامانه موجب خواهد شد تا بانکها، موسسات و شرکت‌هاي اعتباردهنده از وضعيت کنوني و سابقه اعتباري مشتريان خود مطلع شده و آنها را قادر مي‌سازد تا تصميمات اعتباري خود را بصورت علمي، با ريسک کمتر و زمان سريع‌تري اتخاذ نمايند.
 ‌چشمانداز: «تبدیل شدن به شرکتی منحصربه فرد، پیشرو، متعهد و قابل اعتماد در زمینه خدمات رتبه‌بندی اعتباری در راستای کمک به ایجاد یک محیط اعتباری شفاف در کشور.»
مأموریت: « شرکت مأموریت دارد تا با ارائه اطلاعات پردازش شده بر توانایی مدیریت ریسک اعتباری اعضای خود بیفزاید. بنابراین شرکت خود را در برابر اعضایش متعهد می داند تا:
-        عملیات شرکت بی طرفانه، مستقل و قابل اعتماد باشد.
-        از صحت و سازگاری اطلاعات اطمینان حاصل نماید.
-        از اطلاعات خصوصی و امنیت اطلاعات مشتریان حفاظت نماید.
ارزش‌ها:
-        تمامیت: باور ما بر ایجاد یک محیط کسب و کار قابل اعتماد متمرکز است.
-        تعهد: ما متعهد به ارائه اطلاعات دقیق (که در یک پایگاه داده قابل اطمینان یکپارچه‌شده) در راستای جلوگیری وکاهش ریسک تجاری اشخاص می‌باشیم.
-        تخصص: ما مراقب مشتریان خود هستیم و از تخصص و حرفه خود در راستای حفظ آنها در هر مرحله‌ای از چرخهعمر مشتری استفاده می‌کنیم.
-        کارکنان: کارکنان ما تلاش خود را ارائه بهترین راه‌حل‌های مدیریت ریسک‌های تجاری متناسب با نیاز مشتریان بکار می‌بندند. چراکه افراد به عنوان یکی از مهم‌ترین قطعه‌های پازل در راستای ایجاد کسب و کار سالم و طولانیمحسوب می‌شوند.

 

1 | 1396/04/20